• +40-249-485.020
 • primariacrampoiaolt@yahoo.com
 • Viceprimar

  Primaria Crimpoia

  Nume: Ciolcan

  Prenume: Ioan

  Data nasterii: 26.08.1952

  Stare civila: Casatorit - 2 copii

  Domiciliu: Comuna Crimpoia

  Studii:

  • Facultatea Horticultura Craiova - inginer horticultor
  • Curs de instruire "Managementul Exploatatiei Agricole Durata 2 ani" USAMV - Bucuresti

  Experienta:

  • 1977-1980 I.A.S Ostrov - sef ferma
  • 1981-1989 C.A.P Crimpoia - inginer sef
  • 1990-1992 C.A.P Crimpoia - presedinte
  • 1993-1996 Primaria Crimpoia - primar
  • 1996-2000 Primaria Crimpoia - viceprimar
  • 2001-2004 Primaria Crimpoia - primar
  • 2005-2008 S.A. Ceres Crimpoia - presedinte
  • 2009-2011 Primaria Crimpoia - viceprimar

  Abilitati:

  • limba rusa
  • permis de conducere
  • autorizat folosirea si utilizarea pesticidelor
  • autorizat pentru obtinerea de loturi semicore


  Realizari profesionale:

  • In perioada 1997-1989 am contribuit la introducerea de loturi semicore in cadrul C.A.P Crimpoia, construirea unei sectii de conserve. - In perioada 1990-2011 am initiat si obtinut un proiect pentru constructia unui nou sediu al Primariei Crimpoia, reabilitarea Centrului de Sanatate, reabilitare de drumuri si poduri. De asemenea am initiat si obtinut un proiect pentru Crearea si Dezvoltarea CAMPUS SCOLAR CRIMPOIA in finantare integral europeana.

  Rolul, numirea şi eliberarea din funcţie a viceprimarului
  (1) Viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege,
  înlocuitorul de drept al acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile
  ce îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribuţiile sale viceprimarului.
  (2) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor
  consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.
  (3) Exercitarea votului se face pe bază de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se
  realizează prin hotărâre a consiliului local.
  (4) În situaţia în care se aleg doi viceprimari, sunt declaraţi aleşi candidaţii care au
  obţinut votul majorităţii absolute. În această situaţie, consiliul local desemnează, prin
  hotărâre, care dintre cei doi viceprimari exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al
  primarului.
  (5) Eliberarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre
  adoptată, prin vot secret, cu majoritatea a două treimi din numărul consilierilor în funcţie, la
  propunerea temeinic motivată a primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali
  în funcţie. Eliberarea din funcţie a viceprimarului nu se poate face în ultimele 6 luni ale
  mandatului consiliului local.
  (6) La deliberarea şi adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea din
  funcţie a viceprimarului participă şi votează consilierul local care candidează la funcţia de
  viceprimar, respectiv viceprimarul în funcţie a cărui schimbare se propune.
  (7) Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local,
  fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilităţile
  specifice funcţiei de viceprimar prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu
  modificările şi completările ulterioare.
  (8) Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În
  cazul în care mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de consilier local,
  înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul
  viceprimarului, fără vreo altă formalitate.

  Declaratii de avere
  Nota: Documentele sunt in format PDF si necesita instalarea aplicatiei gratuite Adobe Acrobat Reader pentru vizualizare si tiparire
  CITESTE MAI MULT
  Declaratii de interese
  Nota: Documentele sunt in format PDF si necesita instalarea aplicatiei gratuite Adobe Acrobat Reader pentru vizualizare si tiparire
  CITESTE MAI MULT

  TOP